AKIT
English Eesti

undeniable signature

eitamatu signatuur

olemus
digitaalsignatuuri skeem
- D. Chaum, H. v. Antwerpen, 1989
- verifitseerimida saab ainult signeerija osavõtul ja
- on olemas eitusprotokoll (disavowal protocol),
------ millega saab leida negatiivse tulemuse põhjuse:
---------- signatuur on vigane või
---------- andis signeerija tahtlikult vigaseid vastuseid

vt ka
- määratud verifitseerijaga signatuur