AKIT
English Eesti

signature (3)

käekiri (2)

olemus
iseloomulik ehitus- või käitumismuster

Merriam-Webster:
7: = fingerprint 2:
something that identifies: such as
2a: a trait, trace, or characteristic revealing origin or responsibility


näiteid
- läbistuse käekiri
- ohu käekiri
- ründe käekiri
- seadme käekiri
- süsteemi käekiri
- viiruse käekiri

vt ka
- käekiri (1)