AKIT
English Eesti

signer (1)

allkirjutaja; allkirjutanu (1), signataar (1)

olemus
Wiktionary:
1. one who signs something
John Hancock is a famous signer of the Declaration of Independence.
Synonym: signatory


vt ka
- signeerija