AKIT
English Eesti

Lamport signature

Lamporti signatuur

olemus
liik digitaalsignatuure:
- L. Lamport, 1979
- luuakse mingist turvalisest
ühesuunalisest funktsioonist,
harilikult räsifunktsioonist
- signatuur on ühekordne,
st võtme iga väärtusega
saab signeerida ainult ühe sõnumi
- korduskasutatavuseks
kombineeritakse räsipuudega

ülevaateid
http://www.cs.cmu.edu/~srini/15-829/lectures/class3.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamport_signature

https://www.armyacademy.ro/reviste/rev3_2020/Zentai.pdf