outsource

allhanget tellima; teenust ostma

olemus
teenust ostma väliselt poolelt,
sisemise teenuseloome alternatiivina

Wiktionary, verb:
(chiefly US, business, management) to transfer the management and/or day-to-day execution of a business function to a third-party service provider
They decided to outsource the design and manufacture of the system to a vendor.


ISO 22301, ISO/IEC 27000:
sõlmima kokkulepet välise organisatsiooniga,
mingi funktsiooni- või protsessiosa sooritamise tellimiseks;
see väline organisatsioon jääb välja haldussüsteemi käsitlusalast, kuigi tellitav funktsioon või protsess
on selles käsitlusalas
= make an arrangement where an external organization performs part of an organization’s function or process
Note. An external organization is outside the scope of the management system although the outsourced function or process is within the scope.


vt ka
- allhange
- ostuteenuse tarnija
- väljasttellimine

Toimub laadimine

outsource

allhanget tellima; teenust ostma

olemus
teenust ostma väliselt poolelt,
sisemise teenuseloome alternatiivina

Wiktionary, verb:
(chiefly US, business, management) to transfer the management and/or day-to-day execution of a business function to a third-party service provider
They decided to outsource the design and manufacture of the system to a vendor.


ISO 22301, ISO/IEC 27000:
sõlmima kokkulepet välise organisatsiooniga,
mingi funktsiooni- või protsessiosa sooritamise tellimiseks;
see väline organisatsioon jääb välja haldussüsteemi käsitlusalast, kuigi tellitav funktsioon või protsess
on selles käsitlusalas
= make an arrangement where an external organization performs part of an organization’s function or process
Note. An external organization is outside the scope of the management system although the outsourced function or process is within the scope.


vt ka
- allhange
- ostuteenuse tarnija
- väljasttellimine

Palun oodake...

Tõrge

outsource

allhanget tellima; teenust ostma

olemus
teenust ostma väliselt poolelt,
sisemise teenuseloome alternatiivina

Wiktionary, verb:
(chiefly US, business, management) to transfer the management and/or day-to-day execution of a business function to a third-party service provider
They decided to outsource the design and manufacture of the system to a vendor.


ISO 22301, ISO/IEC 27000:
sõlmima kokkulepet välise organisatsiooniga,
mingi funktsiooni- või protsessiosa sooritamise tellimiseks;
see väline organisatsioon jääb välja haldussüsteemi käsitlusalast, kuigi tellitav funktsioon või protsess
on selles käsitlusalas
= make an arrangement where an external organization performs part of an organization’s function or process
Note. An external organization is outside the scope of the management system although the outsourced function or process is within the scope.


vt ka
- allhange
- ostuteenuse tarnija
- väljasttellimine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!