AKIT
English Eesti

outsource

allhanget tellima; teenust ostma

olemus
teenust ostma väliselt poolelt,
sisemise teenuseloome alternatiivina

ISO 22301, ISO/IEC 27000:
sõlmima kokkulepet
välise organisatsiooniga,
mingi funktsiooni- või protsessiosa
sooritamise tellimiseks,
kusjuures see organisatsioon
jääb haldussüsteemi käsitlusalast välja,
kuid tellitav funktsioon või protsess
on haldussüsteemi käsitlusalas

Wiktionary:
(chiefly US, business, management) To transfer the management and/or day-to-day execution of a business function to a third-party service provider.
They decided to outsource the design and manufacture of the system to a vendor.


vt ka
- allhange
- ostuteenuse tarnija
- väljasttellimine