AKIT
English Eesti

service level

teenusetase (1)

Õ:mitte "teenustase" (= tase teenusena), vaid nagu veetase või arengutase

olemus
teenus(t)e suutlikkuse näitaja:
- tavaliselt mõõdetav mingi maksimaal- või sihtväärtuse suhtes

näiteid
- infotelefonile tulnud kõnede vastamise protsent
- infotelefonile tulnud kõnede vastamise ooteaeg

vt ka
- tase
- teenusetase (2)
- teenusetasemelepe