AKIT
English Eesti

level

tase

Õ:tasand selles tähenduses on eksitav,
eriti liigitussüsteemi puhul
(mis võib olla mitmemõõtmeline,
seega ortogonaalsete tasanditega)

olemus
https://en.wiktionary.org/wiki/level

(1) pinna kõrgus või kõrgusaste, nivoo
mingi määratletud aluskõrguse suhtes
(2) ülekantud tähenduses:
väärtus- või tähtsusaste
(3) hierarhiakiht

vt ka
- detailsustase
- hindamistagatise tase
- juuretase
- kindlustase
- kultuuritase
- liigitustase
- logimistase
- masskaebusetase
- nõudetase
- ohutustervikluse tase
- oodatav usaldustase
- oodatava usaldustaseme teatis
- paigatase
- pilvteenuse sihttase
- pilvteenusetaseme lepe
- pädevustase
- pääsutase
- RAID hübriidtase
- RAID tase
- riskitase
- rööpsus andmetasemel
- sihtusaldustase
- tasemekohustumus
- teenusetase (1)
- teenusetase (2)
- teenusetaseme taimer
- teenusetasemelepe
- tegelik usaldustase
- turvatase
- ülemkasutaja tase