service principal

teenusesubjekt

olemus
spetsiifiliselt määratletud teenusekasutaja mõnedes süsteemides
= a specifically defined service user in some systems

näiteid
https://ssimo.org/blog/id_016.html

https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/806-4078/6jd6cjs1o/index.html

Toimub laadimine

service principal

teenusesubjekt

olemus
spetsiifiliselt määratletud teenusekasutaja mõnedes süsteemides
= a specifically defined service user in some systems

näiteid
https://ssimo.org/blog/id_016.html

https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/806-4078/6jd6cjs1o/index.html

Palun oodake...

Tõrge

service principal

teenusesubjekt

olemus
spetsiifiliselt määratletud teenusekasutaja mõnedes süsteemides
= a specifically defined service user in some systems

näiteid
https://ssimo.org/blog/id_016.html

https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/806-4078/6jd6cjs1o/index.html

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!