AKIT
English Eesti

service principal

teenusesubjekt

olemus
spetsiifiliselt määratletud teenusekasutaja mõnedes süsteemides

näide
https://ssimo.org/blog/id_016.html