AKIT
English Eesti

delivery notification service

väljastusest teatamise teenus

olemus
ISO/IEC 2382, elektronpostis:
teenus, mis võimaldab lähetaja kasutajaagendil
nõuda ilmutatud teatamist sellest, et
sisseantud sõnum väljastati
saaja kasutajaagendile või pääsuplokile edukalt;
väljastusest teatamine ei tähenda,
et kasutaja on sooritanud vastuvõtu

näide
https://www.everythingetsy.com/2015/05/endicias-new-delivery-notifications-etsy-business/

vt ka
- väljastamatusest teatamise teenus
- väljastamatusteade