AKIT
English Eesti

nondelivery notification service

väljastamatusest teatamise teenus

olemus
ISO/IEC 2382:
üks elektronposti teenuseid,
lähetaja kasutajaagent saab nõuda teatamist
sellest, et sisseantud sõnumit ei väljastatud
saaja kasutajaagendile või pääsuplokile;
teates võib olla näidatud väljastamatuse põhjus
=
A service that enables an originator's * user agent to request to be notified if a submitted message was not delivered to the recipient's user agent or to an access unit.
The reason the message was not delivered may be included as part of the notification.


standardid
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2852
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3461