AKIT
English Eesti

shared services

ühisteenused

olemus
sisemised "ostuteenused":
- saadakse protsesside dubleerimist vältides
- funktsioonide tsentraliseerimisega organisatsioonis
- nii et iga üksus annab oma teenust kõigile