AKIT
English Eesti

facilities (2)

alusteenused; tehnoteenused

Õ:mõnes kontekstis on kommunaalteenused,
kuid alati ei tarvitse olla kommunaalsed,
st linnamajanduslikud või kogukondlikud

olemus
(a) üldtarbitavad tehnilised teenused,
mis on vajalikud organisatsiooni normaalseks tööks:
elektritoide, veevarustus, kanalisatsioon, prügivedu jms
(b) laiemas tähenduses:
kõik abiprotsessidega saadavad alusteenused
https://en.wikipedia.org/wiki/Facility_management
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:41001:ed-1:v1:en