AKIT
English Eesti

service support (1)

teenusetugi

olemus
kontekstist sõltuv teenust toetav
- meetmestik,
- abiteenus või
- üksus

vt ka
- teenusetoetus