AKIT
English Eesti

telecommunications service

sideteenus

ISO/IEC 27011: kasutajate või klientide vaheline side, mis
- kasutab sidevahendeid või muid side loomise vahendeid