AKIT
English Eesti

3D modelling

mahtmodelleerimine

Õ:eesti keeles on "3D" tarbetu laen

olemus
ruumiliste objektide modelleerimine kolmemõõtmelistena:
- algselt füüsiliste mudelitena, näiteks keemiatehase
torustikke värviliste traatidega kujutades
- hiljem arvutipõhisena

ülevaateid
https://conceptartempire.com/what-is-3d-modeling/

https://en.wikiversity.org/wiki/3D_Modelling

https://www.slideshare.net/cosimoorban/introduction-to-3d-modelling

vahendinäiteid
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/132427/Denis_Bobylev_thesis.pdf?sequence=1

https://www.instructables.com/id/Intro-to-3D-Modeling/

https://www.creativebloq.com/features/best-3d-modelling-software