AKIT
English Eesti

3D modelling

mahtmodelleerimine

Õ:eesti keeles on "3D" tarbetu laen

olemus
ruumiliste objektide modelleerimine kolmemõõtmelistena, algselt käsitsi valmistatud füüsiliste mudelitena (näiteks keemiatehase torustikke värviliste traatidega kujutades), hiljem arvutipõhisena