AKIT
English Eesti

proprietary standard

erastandard

olemus
avatud standardi vastand:
üheainsa firma kontrolli all olev
normide ja spetsifikatsioonide kogum,
- mida ta turuvõimsuse tõttu jäljendavad/järgivad
valdkonna muud ettevõtted, kuid
- mida pole ametlikult tunnustanud sõltumatud
standardiorganisatsioonid, näiteks ISO
- mis aga laia rakendamise korral muutub
faktiliseks standardiks (näide: IBM PC)

ülevaateid
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zdn3d2p/revision/3

https://www.4ipcouncil.com/application/files/3615/4357/3178/4iP_Council_-_Proprietary-vs-Open-Standards_-_Nov18.pdf

http://www.tcpipguide.com/free/t_ProprietaryDeFactoandOpenStandards.htm

vt ka
- omandvorming