AKIT
English Eesti

single point of failure

nõrk lüli

olemus
süsteemi osa, mille tõrge halvab kogu süsteemi

ISO/IEC 27033: tõrke tüüp, mille puhul süsteemi mingi osa tõrke korral lakkab kogu süsteem töötamast

ISO/IEC 27040: süsteemielement või -komponent, tee süsteemis või süsteem, mille tõrke korral pole süsteem(istik) võimeline täitma oma esmaseid ülesandeid; sageli loetakse otsustava elemendiga seotud lahenduseveaks