AKIT
English Eesti

nonce

nonss

(< number used once, "ainukasutusarv")

olemus
üksainus kord kasutatav arv
- enamasti juhuslik või pseudojuhuslik

rakendusi
- algväärtusvektorites
- autentimisprotokollides, taasesitusründe tõrjeks
- räsifunktsioonides

täpsemalt
https://eprint.iacr.org/2016/290.pdf

vt ka
- sool