AKIT
English Eesti

wire fraud

kaugkelmus

olemus
kelmus sidevahendite (telefoni, andmeside) abil
- mõnes õigusruumis hõlmab ka postikelmust
- mõne õigusaktides ka ühisnimetusega "kaug- ja postikelmus"

täpsemalt (USAs)
http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/wire-fraud.html

https://www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-941-18-usc-1343-elements-wire-fraud