AKIT
English Eesti

work permit

tööluba

olemus

(a) maa riigiasutuse luba sellel maal töötada:
- nõutakse välismaalaselt
- EL maal nõutakse EL-väliselt isikult
näide
http://www.thaiembassy.com/wp-content/uploads/2015/04/thailand-work-permit.jpg
Eestis
https://www.politsei.ee/et/teenused/eestis-tootamine/

(b) alaealisele seadusejärgselt antud luba töötada

(c) luba sooritada erinõuetega töid
või põhitöö lisatöid, näiteks hooldust
näide
http://ecx.images-amazon.com/images/I/71zcpShE79L.jpg

vt ka
- tööluba (USA)