AKIT
English Eesti

world passport

maailmapass

olemus
liik identiteedi- ja reisidokumente
- teatava poliitilise protestiväljendusena
- müüb või kingib World Service Authority,
------ USAs 1954. a. asutatud mittetulundusühing
- tunnustatakse väga vähestes maades

veebisait
http://www.worldservice.org/docpass.html

vt ka
- pass