AKIT
English Eesti

kernel

tuum (2)

Õ:pole mingit põhjust nimetada "kerneliks" (vt ka poolkeelsus)

olemus

(1) kese või keskosa mingis üldises või spetsiifilises tähenduses

(2) operatsioonisüsteemi keskne, esimesena laaditav ja sulgemiseni resideerima jääv komponent

(3) ISO/IEC/IEEE 24765: süsteemi põhifunktsiooni või -funktsioone kapseldav tarkvaramoodul

vt ka
- Linuxi tuuma turvaprojektid
- morfismi tuum
- turvatuum
- tuum (1); tuumik; tuum-
- tuumandmed
- tuumarežiim
- tuumserver
- tuumsüsteem
- tuumteenused
- tuumvõrk (1)
- tuumvõrk (2)