word

sõna

olemus
(1) loomuliku või tehiskeele üksus
ISO 2146:
tähendust kandev ühe- või mitmemärgiline keeleüksus
= unit of language consisting of one or more characters that carries meaning

ISO 5127, ISO/IEC 30122:
vähim spetsiifilist tähendust edastav keeleüksus
= smallest linguistic unit conveying a specific meaning

ISO 24614:
lekseem, millel on omadusena vähemalt sõnaliik
= lexeme that has, as a minimal property, a part of speech

ISO/IEC/IEEE 24765:
mingi keele olemiks loetav
tähendusega biti- või märgijada
= sequence of bits or characters that has meaning and is considered an entity in some language

https://en.wikipedia.org/wiki/Word

(2) kontekstist sõltuv andmeüksus
ISO/IEC 2382:
märgistring, mida mingiks otstarbeks
käsitletakse ühe üksusena
= a character string considered as a unit for a given purpose

ISO/IEC/IEEE 24765:
konkreetses arvutis ühe üksusena
talletatav, adresseeritav, edastatav ja käsitletav
biti- või märgijada või vastava mahuga mäluelement
= (1) sequence of bits or characters that is stored, addressed, transmitted, and operated on as a unit within a given computer
(2) element of computer storage that can hold a sequence of bits or characters as in (1)


ISO/IEC 9797:
märgistring ISO/IEC 10118-3:2018 räsifunktsioonides,
32-bitine funktsioonides 1, 2, 3, 4, 8, 17 ja
64-bitine funktsioonides 5, 6, 9, 10
= string of 32 bits used in dedicated hash-functions 1, 2, 3, 4, 8 and 17 or a string of 64 bits used in dedicated hash-functions 5, 6, 9 and 10 of ISO/IEC 10118-3:2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Word_(computer_architecture)
https://en.wikipedia.org/wiki/Word_(group_theory)

vt ka
- andmesõnastik
- kataloogisõnastik, DCAT
- moesõna
- märksõnafilter
- protseduurisõna, raadiosõna
- räsisõnastik
- salasõna
- selgesõnaline
- sidesõna
- sõnakõlks
- sõnarünne
- sõnastikrünne
- tühisõna

Toimub laadimine

word

sõna

olemus
(1) loomuliku või tehiskeele üksus
ISO 2146:
tähendust kandev ühe- või mitmemärgiline keeleüksus
= unit of language consisting of one or more characters that carries meaning

ISO 5127, ISO/IEC 30122:
vähim spetsiifilist tähendust edastav keeleüksus
= smallest linguistic unit conveying a specific meaning

ISO 24614:
lekseem, millel on omadusena vähemalt sõnaliik
= lexeme that has, as a minimal property, a part of speech

ISO/IEC/IEEE 24765:
mingi keele olemiks loetav
tähendusega biti- või märgijada
= sequence of bits or characters that has meaning and is considered an entity in some language

https://en.wikipedia.org/wiki/Word

(2) kontekstist sõltuv andmeüksus
ISO/IEC 2382:
märgistring, mida mingiks otstarbeks
käsitletakse ühe üksusena
= a character string considered as a unit for a given purpose

ISO/IEC/IEEE 24765:
konkreetses arvutis ühe üksusena
talletatav, adresseeritav, edastatav ja käsitletav
biti- või märgijada või vastava mahuga mäluelement
= (1) sequence of bits or characters that is stored, addressed, transmitted, and operated on as a unit within a given computer
(2) element of computer storage that can hold a sequence of bits or characters as in (1)


ISO/IEC 9797:
märgistring ISO/IEC 10118-3:2018 räsifunktsioonides,
32-bitine funktsioonides 1, 2, 3, 4, 8, 17 ja
64-bitine funktsioonides 5, 6, 9, 10
= string of 32 bits used in dedicated hash-functions 1, 2, 3, 4, 8 and 17 or a string of 64 bits used in dedicated hash-functions 5, 6, 9 and 10 of ISO/IEC 10118-3:2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Word_(computer_architecture)
https://en.wikipedia.org/wiki/Word_(group_theory)

vt ka
- andmesõnastik
- kataloogisõnastik, DCAT
- moesõna
- märksõnafilter
- protseduurisõna, raadiosõna
- räsisõnastik
- salasõna
- selgesõnaline
- sidesõna
- sõnakõlks
- sõnarünne
- sõnastikrünne
- tühisõna

Palun oodake...

Tõrge

word

sõna

olemus
(1) loomuliku või tehiskeele üksus
ISO 2146:
tähendust kandev ühe- või mitmemärgiline keeleüksus
= unit of language consisting of one or more characters that carries meaning

ISO 5127, ISO/IEC 30122:
vähim spetsiifilist tähendust edastav keeleüksus
= smallest linguistic unit conveying a specific meaning

ISO 24614:
lekseem, millel on omadusena vähemalt sõnaliik
= lexeme that has, as a minimal property, a part of speech

ISO/IEC/IEEE 24765:
mingi keele olemiks loetav
tähendusega biti- või märgijada
= sequence of bits or characters that has meaning and is considered an entity in some language

https://en.wikipedia.org/wiki/Word

(2) kontekstist sõltuv andmeüksus
ISO/IEC 2382:
märgistring, mida mingiks otstarbeks
käsitletakse ühe üksusena
= a character string considered as a unit for a given purpose

ISO/IEC/IEEE 24765:
konkreetses arvutis ühe üksusena
talletatav, adresseeritav, edastatav ja käsitletav
biti- või märgijada või vastava mahuga mäluelement
= (1) sequence of bits or characters that is stored, addressed, transmitted, and operated on as a unit within a given computer
(2) element of computer storage that can hold a sequence of bits or characters as in (1)


ISO/IEC 9797:
märgistring ISO/IEC 10118-3:2018 räsifunktsioonides,
32-bitine funktsioonides 1, 2, 3, 4, 8, 17 ja
64-bitine funktsioonides 5, 6, 9, 10
= string of 32 bits used in dedicated hash-functions 1, 2, 3, 4, 8 and 17 or a string of 64 bits used in dedicated hash-functions 5, 6, 9 and 10 of ISO/IEC 10118-3:2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Word_(computer_architecture)
https://en.wikipedia.org/wiki/Word_(group_theory)

vt ka
- andmesõnastik
- kataloogisõnastik, DCAT
- moesõna
- märksõnafilter
- protseduurisõna, raadiosõna
- räsisõnastik
- salasõna
- selgesõnaline
- sidesõna
- sõnakõlks
- sõnarünne
- sõnastikrünne
- tühisõna

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!