AKIT
English Eesti

vectoring

vektordus

olemus

(1) vektorjuhtimine: lennujuhtimismeetod
kursivektorite (kursiasimuutide) edastuse teel

(2) läbikoste tõrje tehnoloogia kaabelsides:
- igale soonele lisatakse läbikostesignaal vastasfaasis
- tõstab signaali kvaliteeti
- iga soone läbilaskevõime saab täielikult ära kasutada

täpsemalt
https://www.edpnet.be/en/support/installation-and-usage/internet/learn-about-dsl-configuration/what-is-vectoring-technology.html

https://studylib.net/doc/5769673/vectoring-described