AKIT
English Eesti

vector graphics

vektorgraafika

Õ:raalgraafika ehk arvutipõhise graafika puhul on arvuti graafika loomise ja töötlemise vahendiks; arvutigraafika puhul on arvuti seevastu graafika rakendamise (kuvade, pealkirjade, pakendite jms graafilise kujundamise) sihtkohaks

olemus
ISO/IEC 2382:
raalgraafika, milles kujutis genereeritakse
kuvakäskudest ja koordinaadiandmetest

ülevaateid
https://blog.acromedia.com/graphic-files-explained-vector-vs-raster

https://www.lifewire.com/vector-and-bitmap-images-1701238

https://www.slideshare.net/lenance/vector-graphics-6961871

https://www.printcnx.com/resources-and-support/addiational-resources/raster-images-vs-vector-graphics/

http://www.illuscientia.com/resources/vector-vs-raster-graphics/

https://www.youtube.com/watch?v=TswPqn5bdeI

https://medium.com/coding-artist/a-beginners-guide-to-vector-graphic-design-815cb1cb4d70

vt ka
- rastergraafika