AKIT
English Eesti

computer graphics

raalgraafika

Õ:raalgraafika ehk arvutipõhise graafika puhul
on arvuti üks vahendeid graafika loomiseks ja töötlemiseks;
arvutigraafika puhul on arvuti seevastu graafika rakendamise (kuvade, pealkirjade, pakendite jms graafilise kujundamise) sihtkoht

olemus
ISO/IEC 2382:
meetodid ja võtted, millega arvuti abil pilte
- konstrueerida
- manipuleerida
- talletada
- kuvada

ülevaateid
https://www.explainthatstuff.com/computer-graphics.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_graphics

põhjalikumalt
http://personal.ee.surrey.ac.uk/Personal/J.Collomosse/pubs/cm20219.pdf

http://math.hws.edu/eck/cs424/downloads/graphicsbook-linked.pdf

kirjandust
https://www.pdfdrive.com/computer-graphics-books.html

vt ka
- raalprojekteerimine
- rastergraafika
- vektorgraafika