võtmesõna (2) *

märksõna

olemus
ISO/IEC/IEEE 29119-5:
üks või mitu sõna, millega tähistatakse spetsiifilist toimingute kogumit, mida kavatsetakse sooritada ühe või mitme testimismalli täitmisel; nende toimingute hulka kuuluvad testimisaegsed interaktsioonid kasutajaliidesega, verifitseerimine ja spetsiifilised toimingud testimisstsenaariumi loomiseks; märksõna peab sisaldama vähemalt üht verbi; märksõnadest võidakse koostada liitmärksõnu

keyword dictionary -- märksõnastik; märksõnateek
keyword library -- märksõnateek
keyword resource -- märksõnaressurss
keyword test case -- märksõnaline testimismall

Toimub laadimine

võtmesõna (2) *

märksõna

olemus
ISO/IEC/IEEE 29119-5:
üks või mitu sõna, millega tähistatakse spetsiifilist toimingute kogumit, mida kavatsetakse sooritada ühe või mitme testimismalli täitmisel; nende toimingute hulka kuuluvad testimisaegsed interaktsioonid kasutajaliidesega, verifitseerimine ja spetsiifilised toimingud testimisstsenaariumi loomiseks; märksõna peab sisaldama vähemalt üht verbi; märksõnadest võidakse koostada liitmärksõnu

keyword dictionary -- märksõnastik; märksõnateek
keyword library -- märksõnateek
keyword resource -- märksõnaressurss
keyword test case -- märksõnaline testimismall

Palun oodake...

Tõrge

võtmesõna (2) *

märksõna

olemus
ISO/IEC/IEEE 29119-5:
üks või mitu sõna, millega tähistatakse spetsiifilist toimingute kogumit, mida kavatsetakse sooritada ühe või mitme testimismalli täitmisel; nende toimingute hulka kuuluvad testimisaegsed interaktsioonid kasutajaliidesega, verifitseerimine ja spetsiifilised toimingud testimisstsenaariumi loomiseks; märksõna peab sisaldama vähemalt üht verbi; märksõnadest võidakse koostada liitmärksõnu

keyword dictionary -- märksõnastik; märksõnateek
keyword library -- märksõnateek
keyword resource -- märksõnaressurss
keyword test case -- märksõnaline testimismall

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!