AKIT
English Eesti

mung

mangima

(inglise termin arvatakse tulenevat
väljendi mash until no good,
"tambi kõlbmatuks"
algustähtlühendist,
tõlgendatakse ka rekursiivsena:
mung until no good)

olemus
(a) faili muutma, eriti: ulatuslikult ja pöördumatult
(b) hävitama, enamasti kogemata, aga ka sihilikult
(c) meiliaadressi kuju moonutama

Wiktionary:
1. (computing, informal) To make repeated changes to a file or data which individually may be reversible, yet which ultimately result in an unintentional irreversible destruction of large portions of the original data.
2. (by extension, informal) To harm, to damage; to destroy.


täpsemalt
https://en.wikipedia.org/wiki/Mung_(computer_term)

vt ka
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_wrangling

vt ka
- aadressimangimine