AKIT
English Eesti

mung*

mungima

(inglise termin arvatakse tulenevat väljendi mash until no good, "tambi kõlbmatuks" algustähtlühendist,
tõlgendatakse ka rekursiivsena: mung until no good)

olemus
(a) faili muutma, eriti: ulatuslikult ja pöördumatult

(b) hävitama, enamasti kogemata, aga ka sihilikult

(c) meiliaadressi kuju moonutama

vt ka
- munge