AKIT
English Eesti

multiplicative group

multiplikatiivne rühm

olemus
rühm, mille binaarset tehet
- tähistatakse märgiga "×" ja
- nimetatakse korrutamiseks

üksikasju
http://mathworld.wolfram.com/MultiplicativeGroup.html