AKIT
English Eesti

malpractice

ametialane pädematus; ametiseisundi kuritarvitus (2)

olemus
sõltub kontekstist:
ka muu õigusvastasus ja/või ebaprofessionaalsus,
eriti meditsiini või õiguse valdkonnas

Wiktionary:
1. The improper treatment of a patient by a physician that results in injury or loss.
2. Improper or unethical conduct by a professional or official person.


näiteid
- usalduse kuritarvitus
- kelmus
- väärravi

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Malpractice

https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_malpractice

https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_malpractice_in_the_United_States

https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_malpractice

vt ka
- ametiseisundi kuritarvitus (1)