AKIT
English Eesti

Roman numerals

Rooma numbrid

olemus
positsioon-arvusüsteem,
põhineb liitmisel ja lahutamisel,
tähistab numbreid ladina tähtedega,
nullimärgita

numbrimärgid:
I (1)
V (5)
X (10)
L (50)
C (100)
D (500)
M (1000)
tähenelikute vältimiseks põhinevad mõned lahutamisel:
IV (4 = 5-1)
IX (9 = 10-1)
XL (40 = 50-10)
XC (90 = 100-10)
CD (400 = 500-100)
CM (900 = 1000-100)
erijuhtudel nelikuid siiski kasutatakse:
IIII (4) Jupiteri tähise IV (=JU) vältimiseks

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_numerals