AKIT
English Eesti

minimum (1)

miinimum

olemus
(1a) üldkeeles:
alammäär; vähim võimalike hulgast
Wiktionary:
1. The lowest limit.
We prefer candidates with a minimum of 4 years experience in the field.
We need a minimum of three staff members on duty at all time.
2. The smallest amount.
He always tries to get away with doing the minimum.
Please keep noise to a minimum after 11 o'clock


(1b) matemaatikas:
osaliselt järjestatud hulga element m,
mille korral y < m ei kehti ühegi teise elemendiga y ;
- märk "<" tähistab siin järjestust
- miinimume võib hulgas olla mitu
vt ka
https://en.wikipedia.org/wiki/Maxima_and_minima
https://mathworld.wolfram.com/Minimum.html
https://encyclopediaofmath.org/wiki/Maximum_and_minimum_points