AKIT
English Eesti

message relay (2)

sõnumite edasisaatmine

olemus
sõnumite saatmine ühelt sihtaadressilt teis(t)ele,
näiteks meilide, telefonikõnede, fakside vms puhul

näiteid
http://www.answeringservicecare.net/services/telephone-answering-service/message-relay

https://crtc.gc.ca/eng/phone/acces/mrsrt.htm