AKIT
English Eesti

virus

viirus

olemus
(a) liik kahjurvara:
maskeeritud programm või koodilõik, mis
- paljundab end ise, pannes enda koopiaid
------ teistesse programmidesse
------ andmefailidesse või
------ buutsektorisse
- levib automaatselt andmekandjate või võrgu kaudu,
------ inimtoimingu vahendusel, näiteks faili avamisel
- harilikult sisaldab kahjustavat laengut
- võib olla sümptomiteta või ilmneda näiteks kuval
- võib käivituda kohe või seatud ajal või tingimusel

(b) mõnes kontekstis ka muu kahjurvara:
uss, troojan

ISO/IEC 2382:
programm, mis levitab end teisi programme muutes,
lisades neisse enda koopia (võib-olla muudetult), ja mi
täidetakse nakatatud programmi aktiveerimisel
- põhjustab sageli kahjustusi või pahameelt
- käivitada võib mingi sündmus, näiteks kuupäev

ISO/IEC 27039:
liik kahjurvara,
kuritahtliku kavatsusega kavandatud tarkvara,
mille erijooned või võimed võivad
tekitada otseselt või kaudselt kahju
kasutajale ja/või ta süsteemile

ajalugu
https://www.youtube.com/watch?v=dL9NhUFb1E8

https://www.slideshare.net/SmartTechnology/timeline-of-computer-viruses

https://www.infoplease.com/science-health/computers/computer-virus-timeline

https://antivirus.comodo.com/blog/computer-safety/short-history-computer-viruses/

http://www.techamok.com/forum/viewtopic.php?t=6271&sid=a2386da38b8bca4968aa876558d1d5bb

http://www.mapcon.com/timeline-of-computer-viruses

http://www.cknow.com/cms/vtutor/virus-history-summary.html

ülevaateid
http://labmice.techtarget.com/antivirus/articles/avprimer.htm

http://virus.wikia.com/wiki/Timeline_of_noteworthy_computer_viruses,_worms_and_Trojan_horses

http://virus.wikidot.com/

põhjalikumalt
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/44938/11/11_chapter_02.pdf

http://computervirus.uw.hu/

liigitusi
http://www.icir.org/vern/papers/taxonomy.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/f990/2996200fd66955470f55d667ffc6111e8986.pdf

http://new.trustport.com/manuals/antivirus/enu/techvirsdiv.htm

https://techspirited.com/different-types-of-computer-viruses

näiteid
http://cargocollective.com/computerviruscatalog

http://www.hongkiat.com/blog/famous-malicious-computer-viruses/

https://www.techtricksworld.com/25-dangerous-computer-viruses/

http://www.infoniac.com/hi-tech/list-of-computer-viruses-from-2000-onward.html

tõrje, vt
- antiviirus
- viirusekontroll
- viirusetõrje

vt ka
- antiviiruseummistus
- BIOS-viirus
- buutsektoriviirus
- epoviirus
- failihävitusviirus
- failiviirus
- hübriidviirus
- kaasviirus
- kataloogiviirus
- kiirviirus
- kõnelev viirus
- krüpteeruv viirus, krüptoviirus
- lisandviirus
- loid viirus
- makroviirus
- masspostiviirus
- metamorfviirus
- nullpäevaviirus
- omavektorviirus
- peitkäivitusviirus
- peitviirus
- polümorfviirus
- residentviirus
- retroviirus
- RFID-viirus
- soomusviirus
- zooviirus
- tihendav viirus
- troojan
- tunnelviirus
- tühemeviirus
- uss
- veebiskriptviirus
- viiruse käekiri
- viirusekäekirjade fail
- viirusekonstruktor
- viirusekontroll
- viiruseline; viiruslik; viirus-
- viirusetõrje
- viirusturundus
- ülekirjutusviirus