register (1)

register (1)

olemus
kontekstist sõltuv olemikogum
= a context-dependent entity set

näiteid
(1a) ainestiku loend
Merriam-Webster:
1: a written record containing regular entries of items or details

(1b) ametlik arvelevõtu andmekogu ja/või seda pidav asutus
Merriam-Webster:
2a: a book or system of public records
2b: a roster of qualified or available individuals
// a civil service register

vt www.rik.ee

(1c) väike ajutise hoide sisesalvesti
arvutis või muus seadmes
Merriam-Webster:
9: a device (as in a computer) for storing small amounts of data
especially : one in which data can be both stored and operated on


(1d) ühesuguse tämbriga kindel helikõrguste vahemik
Merriam-Webster:
4b(1): the range of a human voice or a musical instrument

(1e) oreli vilerühm, akordioni vms tämbrirühm
Merriam-Webster:
4a: a set of organ pipes of like quality

address register -- aadressiregister
cash register -- kassaaparaat
check register -- tšekiregister; maksedokumentide register
chest register -- madalad toonid, rinnahääl
civil register -- tsiviilregister
class register -- klassipäevik
commercial register -- äriregister
head register -- pearegister, ülemtoon
house register -- majaraamat
instruction register -- käsuregister
land register -- kinnisturegister; maakataster
register book -- 1. aktsiaraamat 2. laevaregister
register entry -- registrikanne
register of charges -- kulutuste register
register of patents -- patendiregister
register of personnel -- personaliregister
register of persons -- isikuregister
register paper -- kantseleipaber
register ton -- registertonn, mahumõõt 2.8 m3
status register -- olekuregister
transaction register -- tehinguregister

vt ka
- aineloend
- IP-mustregister
- kartoteek
- lineaarne nihkeregister
- loetelu (1)
- mobiiliregister
- must reaalajaregister
- must register
- riskiregister

Toimub laadimine

register (1)

register (1)

olemus
kontekstist sõltuv olemikogum
= a context-dependent entity set

näiteid
(1a) ainestiku loend
Merriam-Webster:
1: a written record containing regular entries of items or details

(1b) ametlik arvelevõtu andmekogu ja/või seda pidav asutus
Merriam-Webster:
2a: a book or system of public records
2b: a roster of qualified or available individuals
// a civil service register

vt www.rik.ee

(1c) väike ajutise hoide sisesalvesti
arvutis või muus seadmes
Merriam-Webster:
9: a device (as in a computer) for storing small amounts of data
especially : one in which data can be both stored and operated on


(1d) ühesuguse tämbriga kindel helikõrguste vahemik
Merriam-Webster:
4b(1): the range of a human voice or a musical instrument

(1e) oreli vilerühm, akordioni vms tämbrirühm
Merriam-Webster:
4a: a set of organ pipes of like quality

address register -- aadressiregister
cash register -- kassaaparaat
check register -- tšekiregister; maksedokumentide register
chest register -- madalad toonid, rinnahääl
civil register -- tsiviilregister
class register -- klassipäevik
commercial register -- äriregister
head register -- pearegister, ülemtoon
house register -- majaraamat
instruction register -- käsuregister
land register -- kinnisturegister; maakataster
register book -- 1. aktsiaraamat 2. laevaregister
register entry -- registrikanne
register of charges -- kulutuste register
register of patents -- patendiregister
register of personnel -- personaliregister
register of persons -- isikuregister
register paper -- kantseleipaber
register ton -- registertonn, mahumõõt 2.8 m3
status register -- olekuregister
transaction register -- tehinguregister

vt ka
- aineloend
- IP-mustregister
- kartoteek
- lineaarne nihkeregister
- loetelu (1)
- mobiiliregister
- must reaalajaregister
- must register
- riskiregister

Palun oodake...

Tõrge

register (1)

register (1)

olemus
kontekstist sõltuv olemikogum
= a context-dependent entity set

näiteid
(1a) ainestiku loend
Merriam-Webster:
1: a written record containing regular entries of items or details

(1b) ametlik arvelevõtu andmekogu ja/või seda pidav asutus
Merriam-Webster:
2a: a book or system of public records
2b: a roster of qualified or available individuals
// a civil service register

vt www.rik.ee

(1c) väike ajutise hoide sisesalvesti
arvutis või muus seadmes
Merriam-Webster:
9: a device (as in a computer) for storing small amounts of data
especially : one in which data can be both stored and operated on


(1d) ühesuguse tämbriga kindel helikõrguste vahemik
Merriam-Webster:
4b(1): the range of a human voice or a musical instrument

(1e) oreli vilerühm, akordioni vms tämbrirühm
Merriam-Webster:
4a: a set of organ pipes of like quality

address register -- aadressiregister
cash register -- kassaaparaat
check register -- tšekiregister; maksedokumentide register
chest register -- madalad toonid, rinnahääl
civil register -- tsiviilregister
class register -- klassipäevik
commercial register -- äriregister
head register -- pearegister, ülemtoon
house register -- majaraamat
instruction register -- käsuregister
land register -- kinnisturegister; maakataster
register book -- 1. aktsiaraamat 2. laevaregister
register entry -- registrikanne
register of charges -- kulutuste register
register of patents -- patendiregister
register of personnel -- personaliregister
register of persons -- isikuregister
register paper -- kantseleipaber
register ton -- registertonn, mahumõõt 2.8 m3
status register -- olekuregister
transaction register -- tehinguregister

vt ka
- aineloend
- IP-mustregister
- kartoteek
- lineaarne nihkeregister
- loetelu (1)
- mobiiliregister
- must reaalajaregister
- must register
- riskiregister

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!