AKIT
English Eesti

register (3)

kohastama; ühitama (3)

olemus
tehnikas:
füüsiliselt kohakuti või kohastikku ühitama või paigutama

Merriam-Webster:
transitive verb
2: to make or adjust so as to correspond exactly


näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Printing_registration

https://en.wikipedia.org/wiki/Image_registration