recommended

soovituslik

olemus
Wiktionary:
recommend
1. (transitive) to bestow commendation on; to represent favourably; to suggest, endorse or encourage as an appropriate choice
3. (transitive) to advise, propose, counsel favorably


standardites (in standards):
üks aktsepteeritavuse astmeid, väljendatuna modaalverbiga
peaks/tuleks (should);
tingimusena rangem lubatavast, st võib/tohib (may),
kuid leebem kohustuslikust, st peab/tuleb (must; has to)
= one of the degrees of acceptability, is expressed by a modal verb should; stricter than permissible ("may"), but less stringent than mandatory ("must/has to")

Toimub laadimine

recommended

soovituslik

olemus
Wiktionary:
recommend
1. (transitive) to bestow commendation on; to represent favourably; to suggest, endorse or encourage as an appropriate choice
3. (transitive) to advise, propose, counsel favorably


standardites (in standards):
üks aktsepteeritavuse astmeid, väljendatuna modaalverbiga
peaks/tuleks (should);
tingimusena rangem lubatavast, st võib/tohib (may),
kuid leebem kohustuslikust, st peab/tuleb (must; has to)
= one of the degrees of acceptability, is expressed by a modal verb should; stricter than permissible ("may"), but less stringent than mandatory ("must/has to")

Palun oodake...

Tõrge

recommended

soovituslik

olemus
Wiktionary:
recommend
1. (transitive) to bestow commendation on; to represent favourably; to suggest, endorse or encourage as an appropriate choice
3. (transitive) to advise, propose, counsel favorably


standardites (in standards):
üks aktsepteeritavuse astmeid, väljendatuna modaalverbiga
peaks/tuleks (should);
tingimusena rangem lubatavast, st võib/tohib (may),
kuid leebem kohustuslikust, st peab/tuleb (must; has to)
= one of the degrees of acceptability, is expressed by a modal verb should; stricter than permissible ("may"), but less stringent than mandatory ("must/has to")

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!