modifiability

muudetavus

olemus
kvaliteediatribuut, mõõdetav muudatuste tegemise hõlpsus

ISO/IEC 2382:
muudatuste tegemise hõlpsuse mõõt,
näiteks programmi muutmisel
= a measure of the ease with which changes can be made to a program

ISO/IEC 25010 jt (SQuaRE):
toote võime olla toimivalt ja tõhusalt muudetav
defekte lisamata ja senist kvaliteeti halvendamata;
(i) rakendamine hõlmab muudatuste kodeerimist, kavandamist, dokumenteerimist ja kontrolli
(ii) muudetavust võivad mõjutada modulaarsus ja analüüsitavus
(iii) muudetavus on vahetatavuse ja stabiilsuse kombinatsioon
= capability of a product to be effectively and efficiently modified without introducing defects or degrading existing product quality
Note 1. Implementation includes coding, designing, documenting and verifying changes.
Note 2. Modularity and analysability can influence modifiability.
Note 3.: Modifiability is a combination of changeability and stability.


ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/12765814/

http://www.few.vu.nl/~hans/publications/y2001/Views03.pdf

https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/2007_005_001_14858.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:837619/FULLTEXT01.pdf

Toimub laadimine

modifiability

muudetavus

olemus
kvaliteediatribuut, mõõdetav muudatuste tegemise hõlpsus

ISO/IEC 2382:
muudatuste tegemise hõlpsuse mõõt,
näiteks programmi muutmisel
= a measure of the ease with which changes can be made to a program

ISO/IEC 25010 jt (SQuaRE):
toote võime olla toimivalt ja tõhusalt muudetav
defekte lisamata ja senist kvaliteeti halvendamata;
(i) rakendamine hõlmab muudatuste kodeerimist, kavandamist, dokumenteerimist ja kontrolli
(ii) muudetavust võivad mõjutada modulaarsus ja analüüsitavus
(iii) muudetavus on vahetatavuse ja stabiilsuse kombinatsioon
= capability of a product to be effectively and efficiently modified without introducing defects or degrading existing product quality
Note 1. Implementation includes coding, designing, documenting and verifying changes.
Note 2. Modularity and analysability can influence modifiability.
Note 3.: Modifiability is a combination of changeability and stability.


ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/12765814/

http://www.few.vu.nl/~hans/publications/y2001/Views03.pdf

https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/2007_005_001_14858.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:837619/FULLTEXT01.pdf

Palun oodake...

Tõrge

modifiability

muudetavus

olemus
kvaliteediatribuut, mõõdetav muudatuste tegemise hõlpsus

ISO/IEC 2382:
muudatuste tegemise hõlpsuse mõõt,
näiteks programmi muutmisel
= a measure of the ease with which changes can be made to a program

ISO/IEC 25010 jt (SQuaRE):
toote võime olla toimivalt ja tõhusalt muudetav
defekte lisamata ja senist kvaliteeti halvendamata;
(i) rakendamine hõlmab muudatuste kodeerimist, kavandamist, dokumenteerimist ja kontrolli
(ii) muudetavust võivad mõjutada modulaarsus ja analüüsitavus
(iii) muudetavus on vahetatavuse ja stabiilsuse kombinatsioon
= capability of a product to be effectively and efficiently modified without introducing defects or degrading existing product quality
Note 1. Implementation includes coding, designing, documenting and verifying changes.
Note 2. Modularity and analysability can influence modifiability.
Note 3.: Modifiability is a combination of changeability and stability.


ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/12765814/

http://www.few.vu.nl/~hans/publications/y2001/Views03.pdf

https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/2007_005_001_14858.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:837619/FULLTEXT01.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!