AKIT
English Eesti

malicious logic

kahjurloogika

Õ:EVS-vaste "ründeloogika" (= attack logic)
selles tähenduses on aegunud ja eksitav

olemus
(a) käsud lubamatuteks toiminguteks,
riistvaras, püsivaras või tarkvaras
(b) = kahjurvara

ISO/IEC 2382:
riistvaras, püsivaras või tarkvaras
teostatud programm, mille otstarve on
teha mingi lubamatu või kahjulik toiming

ülevaateid
http://nob.cs.ucdavis.edu/book/book-intro/slides/19.pdf

http://www.eecs.umich.edu/cse/awards/pdfs/A2_SP_2016.pdf

https://www.ndsu.edu/pubweb/~scotsmit/IEEE_R5_struct_check.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_Trojan

https://acadpubl.eu/hub/2018-119-17/3/277.pdf