AKIT
English Eesti

multimedia (1)

multimeediumiline, multimeedium-

Õ:(i) "meediumi" mitmus on "meediumid"
(ii) "meedia" = ajakirjandus

olemus
ISO/IEC 2382:
mitme meediumi kombinatsiooni kasutav,
meediumideks heli, tekst, graafika vm

vt ka
- meedium
- monomeedium
- multimeedium