AKIT
English Eesti

refugee travel document

põgenikupass

olemus
ÜRO 1951/1967. a. põgenikukonventsiooni sätetele vastavale oma päritolumaa passita põgenikule ta asukohamaa riigiasutuse väljaantav reisidokument

näide
https://thumbs.dreamstime.com/z/us-refugee-travel-document-20850955.jpg