AKIT
English Eesti

rolled fingerprint image

vaalitud sõrmejäljekujutis

olemus
ISO/IEC 19794: sõrmeküüne kahe serva vahel asuvana hõivatud kujutis, tavaliselt saadakse vaaliva liigutusega ühest küüneservast teiseni

näiteid
https://www.researchgate.net/figure/Three-types-of-fingerprint-images-a-rolled-b-plain-and-c-latent-fingerprints_fig1_47815470

vt ka
- surutud sõrmejäljekujutis