mode (2)

mood

Õ: nendes tähendustes käändub nagu kood: mood - moodi

olemus
(2a) statistikas:
kõige sagedam juhusliku suuruse väärtus andmekogumis;
kõigi väärtuste võrdsuse korral mood puudub

Wiktionary:
5. (statistics) the most frequently occurring value in a distribution

https://www.sciencebuddies.org/Files/464/9/MeanMedianModeGraph.jpg

https://dqm1v390v3ac1.cloudfront.net/descriptive-statistics-41-638.jpg

http://gazzola1.weebly.com/uploads/2/3/7/5/23751793/5152430.jpg?644

http://www.statisticshowto.com/mode/

https://statistics.laerd.com/statistical-guides/measures-central-tendency-mean-mode-median.php

https://en.wikipedia.org/wiki/Mode_(statistics)

(2b) füüsikas:
võnkumine kindla ruumilise struktuuri ja sagedusega,
näiteks valguskius või lainejuhis

Merriam-Webster, noun (1):
8: any of various stationary vibration patterns of which an elastic body or oscillatory system is capable

https://en.wikipedia.org/wiki/Mode_(electromagnetism)

Toimub laadimine

mode (2)

mood

Õ: nendes tähendustes käändub nagu kood: mood - moodi

olemus
(2a) statistikas:
kõige sagedam juhusliku suuruse väärtus andmekogumis;
kõigi väärtuste võrdsuse korral mood puudub

Wiktionary:
5. (statistics) the most frequently occurring value in a distribution

https://www.sciencebuddies.org/Files/464/9/MeanMedianModeGraph.jpg

https://dqm1v390v3ac1.cloudfront.net/descriptive-statistics-41-638.jpg

http://gazzola1.weebly.com/uploads/2/3/7/5/23751793/5152430.jpg?644

http://www.statisticshowto.com/mode/

https://statistics.laerd.com/statistical-guides/measures-central-tendency-mean-mode-median.php

https://en.wikipedia.org/wiki/Mode_(statistics)

(2b) füüsikas:
võnkumine kindla ruumilise struktuuri ja sagedusega,
näiteks valguskius või lainejuhis

Merriam-Webster, noun (1):
8: any of various stationary vibration patterns of which an elastic body or oscillatory system is capable

https://en.wikipedia.org/wiki/Mode_(electromagnetism)

Palun oodake...

Tõrge

mode (2)

mood

Õ: nendes tähendustes käändub nagu kood: mood - moodi

olemus
(2a) statistikas:
kõige sagedam juhusliku suuruse väärtus andmekogumis;
kõigi väärtuste võrdsuse korral mood puudub

Wiktionary:
5. (statistics) the most frequently occurring value in a distribution

https://www.sciencebuddies.org/Files/464/9/MeanMedianModeGraph.jpg

https://dqm1v390v3ac1.cloudfront.net/descriptive-statistics-41-638.jpg

http://gazzola1.weebly.com/uploads/2/3/7/5/23751793/5152430.jpg?644

http://www.statisticshowto.com/mode/

https://statistics.laerd.com/statistical-guides/measures-central-tendency-mean-mode-median.php

https://en.wikipedia.org/wiki/Mode_(statistics)

(2b) füüsikas:
võnkumine kindla ruumilise struktuuri ja sagedusega,
näiteks valguskius või lainejuhis

Merriam-Webster, noun (1):
8: any of various stationary vibration patterns of which an elastic body or oscillatory system is capable

https://en.wikipedia.org/wiki/Mode_(electromagnetism)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!