AKIT
English Eesti

RDF

RDF

(= Resource Description Framework, "ressursikirjelduskarkass")

olemus
semantilise veebi kontseptsiooni
ühe osa standardmudel
ressursside (teabe vm olemite)
kontseptuaalseks kirjeldamiseks/modelleerimiseks
ja andmevahetuseks veebis:
- W3C, 1999/2014
- laiendab linkimisstruktuuri, esitades
URI-ga objektide seosed ja lingi mõlemad otsad
- põhineb väitekolmikutel (subjekt - predikaat - objekt),
mis moodustavad orienteeritud graafi,
tippudeks subjektid ja objektid, kaarteks predikaadid

ülevaateid
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/what-is-rdf/

https://www.w3.org/RDF/

https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework

https://www.w3.org/TR/rdf-concepts/

standardid
http://www.w3.org/RDF/

http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-mt-20040210/

vt ka
- kolmikubaas