reverse engineering

pöördkonstrueerimine

olemus
toote, objekti või süsteemi ehituse üksikasjade
(näiteks tarkvara lähtekoodi) väljaselgitamine
ta struktuuri ja talitluse analüüsimise teel,
näiteks infoturbe auditeerimisel

Wiktionary:
the process of analyzing the construction and operation of a product in order to manufacture a similar one

ISO 11462:
süstemaatilise distsiplineeritud metoodika rakendamine
eesmärgiga selgitada välja, kuidas protsessi(stiku)ga loodud valmistoode on valmistatud ja/või kavandatud;
näiteks toodet koostudeks ja elementideks osandades
= application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to determining how a completed product from a process or series of processes was made and/or designed, for example through breakdown of a finished product unit into its subassemblies and elements

ISO/IEC/IEEE 24765:
1. olemasoleva tarkvara töö ja ehituse väljaselgitamine
arukate muudatuste tegemiseks
= determining what existing software will do and how it is constructed (to make intelligent changes)
2. tarkvaratehnika meetod, mis tuletab süsteemi koodist
ta kavandi või nõudestiku
= a software engineering approach that derives a system's design or requirements from its code

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering

https://www.cs.tau.ac.il/~tromer/courses/infosec11/lecture9.pdf

https://www.hackingloops.com/rce-tutorial-reverse-code-engineering-intro-part-1/

http://www.securitynewspaper.com/2016/05/17/malware-reverse-engineering/

https://ccdcoe.org/uploads/2020/07/Malware_Reverse_Engineering_Handbook.pdf

https://www.apriorit.com/dev-blog/366-software-reverse-engineering-tools

põhjalikumalt
https://repo.zenk-security.com/Reversing%20.%20cracking/Practical%20Reverse%20Engineering.pdf

http://www.foo.be/cours/dess-20122013/b/Eldad_Eilam-Reversing__Secrets_of_Reverse_Engineering-Wiley(2005).pdf

https://mirrors.ocf.berkeley.edu/parrot/misc/openbooks/programming/ReverseEngineeringForBeginners.en.pdf

Toimub laadimine

reverse engineering

pöördkonstrueerimine

olemus
toote, objekti või süsteemi ehituse üksikasjade
(näiteks tarkvara lähtekoodi) väljaselgitamine
ta struktuuri ja talitluse analüüsimise teel,
näiteks infoturbe auditeerimisel

Wiktionary:
the process of analyzing the construction and operation of a product in order to manufacture a similar one

ISO 11462:
süstemaatilise distsiplineeritud metoodika rakendamine
eesmärgiga selgitada välja, kuidas protsessi(stiku)ga loodud valmistoode on valmistatud ja/või kavandatud;
näiteks toodet koostudeks ja elementideks osandades
= application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to determining how a completed product from a process or series of processes was made and/or designed, for example through breakdown of a finished product unit into its subassemblies and elements

ISO/IEC/IEEE 24765:
1. olemasoleva tarkvara töö ja ehituse väljaselgitamine
arukate muudatuste tegemiseks
= determining what existing software will do and how it is constructed (to make intelligent changes)
2. tarkvaratehnika meetod, mis tuletab süsteemi koodist
ta kavandi või nõudestiku
= a software engineering approach that derives a system's design or requirements from its code

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering

https://www.cs.tau.ac.il/~tromer/courses/infosec11/lecture9.pdf

https://www.hackingloops.com/rce-tutorial-reverse-code-engineering-intro-part-1/

http://www.securitynewspaper.com/2016/05/17/malware-reverse-engineering/

https://ccdcoe.org/uploads/2020/07/Malware_Reverse_Engineering_Handbook.pdf

https://www.apriorit.com/dev-blog/366-software-reverse-engineering-tools

põhjalikumalt
https://repo.zenk-security.com/Reversing%20.%20cracking/Practical%20Reverse%20Engineering.pdf

http://www.foo.be/cours/dess-20122013/b/Eldad_Eilam-Reversing__Secrets_of_Reverse_Engineering-Wiley(2005).pdf

https://mirrors.ocf.berkeley.edu/parrot/misc/openbooks/programming/ReverseEngineeringForBeginners.en.pdf

Palun oodake...

Tõrge

reverse engineering

pöördkonstrueerimine

olemus
toote, objekti või süsteemi ehituse üksikasjade
(näiteks tarkvara lähtekoodi) väljaselgitamine
ta struktuuri ja talitluse analüüsimise teel,
näiteks infoturbe auditeerimisel

Wiktionary:
the process of analyzing the construction and operation of a product in order to manufacture a similar one

ISO 11462:
süstemaatilise distsiplineeritud metoodika rakendamine
eesmärgiga selgitada välja, kuidas protsessi(stiku)ga loodud valmistoode on valmistatud ja/või kavandatud;
näiteks toodet koostudeks ja elementideks osandades
= application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to determining how a completed product from a process or series of processes was made and/or designed, for example through breakdown of a finished product unit into its subassemblies and elements

ISO/IEC/IEEE 24765:
1. olemasoleva tarkvara töö ja ehituse väljaselgitamine
arukate muudatuste tegemiseks
= determining what existing software will do and how it is constructed (to make intelligent changes)
2. tarkvaratehnika meetod, mis tuletab süsteemi koodist
ta kavandi või nõudestiku
= a software engineering approach that derives a system's design or requirements from its code

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering

https://www.cs.tau.ac.il/~tromer/courses/infosec11/lecture9.pdf

https://www.hackingloops.com/rce-tutorial-reverse-code-engineering-intro-part-1/

http://www.securitynewspaper.com/2016/05/17/malware-reverse-engineering/

https://ccdcoe.org/uploads/2020/07/Malware_Reverse_Engineering_Handbook.pdf

https://www.apriorit.com/dev-blog/366-software-reverse-engineering-tools

põhjalikumalt
https://repo.zenk-security.com/Reversing%20.%20cracking/Practical%20Reverse%20Engineering.pdf

http://www.foo.be/cours/dess-20122013/b/Eldad_Eilam-Reversing__Secrets_of_Reverse_Engineering-Wiley(2005).pdf

https://mirrors.ocf.berkeley.edu/parrot/misc/openbooks/programming/ReverseEngineeringForBeginners.en.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!