AKIT
English Eesti

multipresentation

multiesitus

olemus
biomeetrias:
ISO/IEC 19794, ISO/IEC TR 24722:
(a) biomeetriku ühe isendi
mitme esitusproovi kasutamine
(b) mitme proovi hõivest tuleneva
ainus esitus
näide
näokujutise hõive mitmest videokaadrist
(mitte tingimata järjestikku)
märkus
kokkusulatusmeetodite kasutamisel
loetakse multiesituslikku biomeetriat
üheks multibiomeetria vormiks
=
using either multiple presentation samples of one instance of a biometric characteristic or a single presentation that results in the capture of multiple samples
EXAMPLE:Several frames from video camera capture of a face image (possibly but not necessarily consecutive).
Note 1 to entry: Multipresentation biometrics is considered a form of multibiometrics (2.9), if fusion techniques are employed. Many fusion and normalisation techniques are appropriate to the integration of information from multiple presentations of the same biometric instance.