machine learning

masinõpe, automaatõpe

(inglise termin: A.Samuel, 1959)

olemus
(a) inimõppe analoog tehnilises süsteemis
(b) masinate õpetamise distsipliin

Wiktionary:
1. (artificial intelligence) the ability of computers to learn without being explicitly programmed
2. (artificial intelligence) field of study concerned with the design and development of algorithms and techniques that allow computers to learn


ISO/IEC 2382:
protsess funktsionaalüksuse talitluse täiustuseks
uut teadmust või uusi oskusi omandades
või seniseid ümber korraldades
= process by which a functional unit improves its performance by acquiring new knowledge or skills, or by reorganizing existing knowledge or skills

ISO/IEC 19944-1:
protsess, mis kasutab arvutustehnilisi meetodeid
andmetest või kogemusest õppimise võimaldamiseks
= process using computational techniques to enable systems to learn from data or experience

ISO/IEC 22989:
mudeli parameetrite optimeerimine arvutitehniliste meetoditega, nii et mudeli käitumine kajastaks andmeid või kogemust
= process of optimizing model parameters through computational techniques, such that the model's behaviour reflects the data or experience

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=ty-kTUzMnjk

https://www.youtube.com/watch?v=f_uwKZIAeM0

https://monkeylearn.com/machine-learning/

https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_machine_learning

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Machine_learning

https://www.seas.upenn.edu/~cis519/fall2017/lectures/01_introduction.pdf

https://www.toptal.com/machine-learning/machine-learning-theory-an-introductory-primer

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-machine-learning

https://www.python-course.eu/machine_learning.php

https://marthawhite.github.io/mlcourse/notes.pdf

privaatsus
https://emilianodc.com/PAPERS/privacyML.pdf

vt ka
- juhendatud masinõpe
- neurovõrk

Toimub laadimine

machine learning

masinõpe, automaatõpe

(inglise termin: A.Samuel, 1959)

olemus
(a) inimõppe analoog tehnilises süsteemis
(b) masinate õpetamise distsipliin

Wiktionary:
1. (artificial intelligence) the ability of computers to learn without being explicitly programmed
2. (artificial intelligence) field of study concerned with the design and development of algorithms and techniques that allow computers to learn


ISO/IEC 2382:
protsess funktsionaalüksuse talitluse täiustuseks
uut teadmust või uusi oskusi omandades
või seniseid ümber korraldades
= process by which a functional unit improves its performance by acquiring new knowledge or skills, or by reorganizing existing knowledge or skills

ISO/IEC 19944-1:
protsess, mis kasutab arvutustehnilisi meetodeid
andmetest või kogemusest õppimise võimaldamiseks
= process using computational techniques to enable systems to learn from data or experience

ISO/IEC 22989:
mudeli parameetrite optimeerimine arvutitehniliste meetoditega, nii et mudeli käitumine kajastaks andmeid või kogemust
= process of optimizing model parameters through computational techniques, such that the model's behaviour reflects the data or experience

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=ty-kTUzMnjk

https://www.youtube.com/watch?v=f_uwKZIAeM0

https://monkeylearn.com/machine-learning/

https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_machine_learning

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Machine_learning

https://www.seas.upenn.edu/~cis519/fall2017/lectures/01_introduction.pdf

https://www.toptal.com/machine-learning/machine-learning-theory-an-introductory-primer

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-machine-learning

https://www.python-course.eu/machine_learning.php

https://marthawhite.github.io/mlcourse/notes.pdf

privaatsus
https://emilianodc.com/PAPERS/privacyML.pdf

vt ka
- juhendatud masinõpe
- neurovõrk

Palun oodake...

Tõrge

machine learning

masinõpe, automaatõpe

(inglise termin: A.Samuel, 1959)

olemus
(a) inimõppe analoog tehnilises süsteemis
(b) masinate õpetamise distsipliin

Wiktionary:
1. (artificial intelligence) the ability of computers to learn without being explicitly programmed
2. (artificial intelligence) field of study concerned with the design and development of algorithms and techniques that allow computers to learn


ISO/IEC 2382:
protsess funktsionaalüksuse talitluse täiustuseks
uut teadmust või uusi oskusi omandades
või seniseid ümber korraldades
= process by which a functional unit improves its performance by acquiring new knowledge or skills, or by reorganizing existing knowledge or skills

ISO/IEC 19944-1:
protsess, mis kasutab arvutustehnilisi meetodeid
andmetest või kogemusest õppimise võimaldamiseks
= process using computational techniques to enable systems to learn from data or experience

ISO/IEC 22989:
mudeli parameetrite optimeerimine arvutitehniliste meetoditega, nii et mudeli käitumine kajastaks andmeid või kogemust
= process of optimizing model parameters through computational techniques, such that the model's behaviour reflects the data or experience

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=ty-kTUzMnjk

https://www.youtube.com/watch?v=f_uwKZIAeM0

https://monkeylearn.com/machine-learning/

https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_machine_learning

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Machine_learning

https://www.seas.upenn.edu/~cis519/fall2017/lectures/01_introduction.pdf

https://www.toptal.com/machine-learning/machine-learning-theory-an-introductory-primer

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-machine-learning

https://www.python-course.eu/machine_learning.php

https://marthawhite.github.io/mlcourse/notes.pdf

privaatsus
https://emilianodc.com/PAPERS/privacyML.pdf

vt ka
- juhendatud masinõpe
- neurovõrk

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!