AKIT
English Eesti

regulatory requirement

regulatiivnõue; eeskirjanõue

olemus
väline nõue, mida organisatsioon on
kohustatud järgima tingimusteta
või mingi vastavuse saavutamiseks

ISO 9000:
kohustuslik nõue, mille on määranud
seadusandliku kogu volitatud ametiasutus
=
obligatory requirement specified by an authority mandated by a legislative body

ISO/IEC TR 27016:
kohustuslik ressursinõue, mis
on seotud konkreetse turuga
=
mandatory resource demand associated with a specific market