AKIT
English Eesti

REST

REST

( = Representational State Transfer, "esitusoleku siire")

olemus
hajustöötluse](/term/3664), eriti veebiteenuste programmeerimise paradigma:
- R.T.Fielding, 1996-1999
- RPC alternatiiv
- taotleb veebi nüüdisnõuetele sobivat
----- arhitektuuristiili
----- ühtset liidest
- suurendab
----- jõudlust
----- mastabeeritavust
----- muudetavust
----- nähtavust
----- porditavust
----- töökindlust
- lihtsustab liidest

ülevaateid
https://scotch.io/bar-talk/a-quick-understanding-of-rest

http://www.restapitutorial.com/lessons/whatisrest.html

http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-restful/

https://www.tutorialspoint.com/restful/index.htm

http://blog.obeautifulcode.com/API/Learn-REST-In-18-Slides/

standardid
- formaalset standardit pole
- kuid teostused toetuvad HTTP, URL, JSON, XML jms standarditele