distributed processing

hajustöötlus

olemus
mitme arvutisüsteemi või iseseisva rakenduseosa kooskasutus kontekstist sõltuvas tähenduses, näiteks
- andmebaasi hajutus
- rakenduse rööptöötlus

ISO/IEC 10746:
infotöötlus, mille puhul diskreetsed komponendid
võivad asuda eri kohtades ning
suhtlus komponentide vahel võib hilistuda või nurjuda
=
information processing in which discrete components may be located in different places, and where communication between components may suffer delay or may fail

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/3351/distributed-processing

https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_computing

https://www2.humusoft.cz/www/papers/tcp07/krupa.pdf

http://gec.di.uminho.pt/MInf/ac0203/ICCA03/IL-DistrProc.pdf

http://gridbus.cs.mu.oz.au/papers/DentralisationInDS2011.pdf

https://u.cs.biu.ac.il/~ariel/download/ds590/resources/practicalDS/Practical%20Distributed%20Processing.pdf

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/D245/2015/DistrComp.pdf

vt ka
- hajussüsteem
- pilvtöötlus
- rööptöötlus

Toimub laadimine

distributed processing

hajustöötlus

olemus
mitme arvutisüsteemi või iseseisva rakenduseosa kooskasutus kontekstist sõltuvas tähenduses, näiteks
- andmebaasi hajutus
- rakenduse rööptöötlus

ISO/IEC 10746:
infotöötlus, mille puhul diskreetsed komponendid
võivad asuda eri kohtades ning
suhtlus komponentide vahel võib hilistuda või nurjuda
=
information processing in which discrete components may be located in different places, and where communication between components may suffer delay or may fail

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/3351/distributed-processing

https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_computing

https://www2.humusoft.cz/www/papers/tcp07/krupa.pdf

http://gec.di.uminho.pt/MInf/ac0203/ICCA03/IL-DistrProc.pdf

http://gridbus.cs.mu.oz.au/papers/DentralisationInDS2011.pdf

https://u.cs.biu.ac.il/~ariel/download/ds590/resources/practicalDS/Practical%20Distributed%20Processing.pdf

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/D245/2015/DistrComp.pdf

vt ka
- hajussüsteem
- pilvtöötlus
- rööptöötlus

Palun oodake...

Tõrge

distributed processing

hajustöötlus

olemus
mitme arvutisüsteemi või iseseisva rakenduseosa kooskasutus kontekstist sõltuvas tähenduses, näiteks
- andmebaasi hajutus
- rakenduse rööptöötlus

ISO/IEC 10746:
infotöötlus, mille puhul diskreetsed komponendid
võivad asuda eri kohtades ning
suhtlus komponentide vahel võib hilistuda või nurjuda
=
information processing in which discrete components may be located in different places, and where communication between components may suffer delay or may fail

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/3351/distributed-processing

https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_computing

https://www2.humusoft.cz/www/papers/tcp07/krupa.pdf

http://gec.di.uminho.pt/MInf/ac0203/ICCA03/IL-DistrProc.pdf

http://gridbus.cs.mu.oz.au/papers/DentralisationInDS2011.pdf

https://u.cs.biu.ac.il/~ariel/download/ds590/resources/practicalDS/Practical%20Distributed%20Processing.pdf

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/D245/2015/DistrComp.pdf

vt ka
- hajussüsteem
- pilvtöötlus
- rööptöötlus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!