AKIT
English Eesti

distributed processing

hajustöötlus

olemus
mitme arvutisüsteemi või iseseisva rakenduseosa kooskasutus kontekstist sõltuvas tähendusega, näiteks
- andmebaasi hajutus
- rakenduse rööptöötlus

ISO/IEC 10746: infotöötlus, mille puhul diskreetsed komponendid võivad asuda eri kohtades ning kus suhtlus komponentide vahel võib hilistuda või nurjuda

ülevaateid
http://web.nchu.edu.tw/~pfsum/DCN/BDC5e/BDC5eChapter03.ppt

http://w3.trend.org/event/2010contest/topic4.ppt

https://www.slideshare.net/phool2die4/distributed-processing

põhjalikumalt
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/D245/2015/DistrComp.pdf